Radomila Lorencová

Radomila Lorencová

Poradenství, terapie, videotrénink, seberozvoj a supervize.

Pokračovat »

Vítejte u mne

Jsem Radomila Lorencová, jsem psycholožka a jsem tu pro Vás a Vaše blízké.

Nabízím

Psychologické poradenství, terapii, seberozvoj a supervize, které Vám pomohou podívat se na sebe, svou rodinu, tým či organizaci z jiné perspektivy.

 

Při práci se opírám o metody a přístupy, které mě ovlivnily a pomohly mi v profesním a osobním životě, spolu s učiteli, mezi něž patří i moje děti, partneři, klienti a další lidé mému srdci blízcí.

Systemický přístup

je krátkodobý, na řešení orientovaný psychoterapeutický směr. Využívá se v párové, rodinné i individuální terapii, v koučování a poradenství. Pro mne je systemický přístup efektivním pracovním nástrojem, jenž jsem měla šanci potkat hned na počátku své praxe a který mi pomohl vést rozhovory s rodiči a pečujícími profesionály. Vnesl do mé práce netradiční, aktivující a hodnocením nezatížený přístup.

Tento způsob práce mne obohatil v následujícím:

 • celostní přístup, pracuji s celým systémem a jsem součástí celku
 • týmovost
 • reflektování - reflexe týmu a učení dovednosti sebereflexe daly skvělý základ mé profesi
 • zaměření na to, co funguje, na zdroje, nikoli na deficit a příčinnost
 • vedení rozhovoru a systém konstruktivních otázek, práce s významy
 • rozlišení pojmů „pomoc x kontrola“
 • práce se zakázkou a směřování k jejímu naplnění za aktivní účasti klienta pomocí dílčích kroků a škálování
 • zplnomocňování klienta, který je expertem na svůj život a klíč k řešení má v sobě
Zavřít

Supervize

je nástroj profesní podpory. Jako takový je určen pracovníkům v psychoterapeutické praxi, v sociálních službách, ve zdravotnictví a školství a dalším pomáhajícím profesionálům, kteří chtějí pomáhat. A také všem těm jiným, než výše jmenovaným pracovníkům, kteří hledají prevenci „vyhoření“ a kteří se chtějí profesně rozvíjet.

Význam supervize vidím hlavně v těchto bodech:

 • možnost poodstoupení
 • zaměření, zacílení
 • možnost otevírání a sdílení náročných témat a případů
 • úleva
 • možnost získání náhledu a zpětné vazby na svou práci
 • hledání nových cest a alternativ pro sebe a své klienty

Sama od začátku své praxe pobírám supervizi. Beru ji spolu s vlastní terapií a seberozvojem jako běžnou součást péče o sebe, jako nezbytnou psychohygienu pracovníka v pomáhající profesi.

Zavřít

Systemické konstelace

je metoda osobního a duchovního rozvoje nebo také alternativní terapeutická metoda, založená na fenomenologickém přístupu. S konstelacemi se pracuje převážně ve skupině, možné je pracovat také individuálně. Způsoby pojetí konstelační práce jsou různorodé, existuje mnoho podob a forem: rodinné, pracovní, finanční, zdravotní, experimentální, šamanské, konstelace snů, konstelace vnitřních částí, konstelace traumatu, konstelace jako pohyby duše…

Já pracuji s konstelacemi převážně zážitkově. Dění v konstelaci vracím k účastníkovi, ať už „si staví“ konstelaci nebo je v roli zástupce či pozorovatele. Konstelace využívám také jako supervizní vhledy, kde více pracujeme se zvědomováním a porozuměním. Konstelační principy zařazuji běžně do práce s jednotlivci, párem, rodinou či malým týmem. Užitečná je např. výměna role, místa a následná možnost zažití „z druhého břehu“.

Konstelační práce je pro mne cesta, na které se učím být vnímavější a pokornější, být více pravdivá a v rovnováze.

Za přínosy konstelací považuji:

 • možnost spatřit skrytou dynamiku a vazby v daném systému
 • možnost spatřit s tím spojené „zapletení“ a emoční zátěže v systému
 • možnost vnímat a zažít, uvědomit, porozumět „tomu“ doposud skrytému, co nás drží
 • možnost „to“ uznat, přijmout, pustit, a tak se vyvázat ze systémových zapletení
 • možnost rekonstrukce
 • možnost jít dál
Zavřít

Práce s vnitřními částmi, práce se sny

Práce s vnitřními částmi - voice dialogue a individuální systemika

je forma individuální terapie, která v sobě nese hloubku sebepoznání. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní způsob práce, který klade nároky na terapeutickou i osobní zralost provázejícího.

Vychází z poznání, že každý z nás je tvořen několika částmi. Terapeut vede ke zvědomování těchto částí (hlasů, osob) pomocí dialogu. Jeho úkolem je, stát se stejným jako klientova přítomná část a plně se tak na ni vyladit. V takovém prostoru vyladění a hloubce porozumění, se mohou vyplavovat silné stavy včetně traumatických, a může tak docházet k hlubokým změnám v lidské psýché.

Mně osobně tato metoda dává možnost zažít sebe více-vrstevně a více-generačně. Je to jako bych se nořila do moře uvnitř sebe. Je tam pestrý život mnoha částí, s různými vlastnostmi a charaktery, leckdy protichůdnými. Toto vnitřní dění, pozorovat, poznávat, zažívat a uvědomovat si, že to vše jsem JÁ, je náročné, ve výsledku však integrující a osvobozující.

Práce se sny

je způsob práce hlubinného charakteru. Se sny se pracuje individuálně i ve skupině. Způsoby, jak pojmout sny jsou rozmanité.

Já při snové práci využívám zkušenosti z voice dialogue, individuální systemiky a dalších terapeutických směrů. Provázím snící, kteří si své sny zapisují do paměti nebo na papír, někdy je kreslí, pak sdílí, dosnívají, sochají, znovuprožívají, rekonstruují.

Mám tu zkušenost, že sny nás zavedou na místa dávno zapomenutá a nechají nás najít nový směr.


Zavřít

Práce s tělem

je práce terapeutická. Pracuje se individuálně i ve skupině. Já se při práci s tělem opírám o výcviky a vlastní terapie, jako je bodytraining (práce s tělem a dechem, tělesná typologie), tanec, somatické prožívání, pomáhá mi homeopatický přístup, craniosacralní biodynamika, meditace.

 

Ve své praxi jsem velkou část tréninků a výcviků věnovala vnějším metodám a postrádala jsem metody zaměřené na vnitřní stavy. Potřebovala jsem se „dostat více k sobě“. Mé tělo a emoce mne často zaskočily a já nevěděla, co s nimi, ať už v osobním životě nebo během práce s klienty. Našla jsem si způsoby, jak se k silným a traumatizujícím stavům v bezpečí vrátit, nechat je projevit a rozpustit, nenechat se jimi vláčet. Stále se učím vnímat a číst své tělo, být s ním v kontaktu a dovolit si nechat se jím vést. Tělo je geniální, má paměť, nelže a přivede nás přesně k tomu místu, kde je potřeba. Je to zázračný a oživující proces, který ráda využívám při práci s klienty.

Zavřít

Pro koho pracuji

Mou klientelu tvoří převážně školy a přidružené organizace, sociální sféra, rodiny i jednotlivci nebo firmy.

Školství a přidružené organizace

Ve školství pracuji převážně v oblasti péče o děti a dospívající se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiny a pečující profesionály.

Nabízím supervize, video-tréninkové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance.

Nabídka směřuje také k rodinám formou individuální a skupinové práce nebo formou zapojení do týmu. V rodinách pracuji s rodiči, handicapovanými i zdravými sourozenci.

Spolupráce může mít také podobu podpory osamostatňování dospívajících žáků a dospělých studentů formou budování a rozvoje sociálních dovedností.

Sociální sféra

V této oblasti nabízím práci převážně na poli péče o rodinu, ať už jde o multiproblémové rodiny (sociálně slabé a rizikové rodiny, kde je dítě nebo děti v ohrožení), rodiny pečující o handicapované, rodiny, které se ocitly v krizové situaci. Pomoc je směřována přímo do rodin, převážně v podobě VTI, poradenství a terapie. Nabízím také semináře.

Nabídka směřuje rovněž pro pracovníky organizací, především formou supervizí, video-tréninkových a vzdělávacích aktivit.

Soukromá klientela

Individuální práce

Pracuji formou metod a přístupů popsaných v „nabídce“. Patří sem i doprovod po konstelacích nebo po jiném druhu skupinové práce, kde klient potřebuje mít individuální a intimní prostor.

Párová a rodinná terapie

Pracuji s páry i s rodinami.

Přichází-li rodina s dítětem s konkrétní obtíží, pozornost obracím k celé rodině. Dítě vnímám jako toho, kdo skrze svou symptomatiku vynáší na světlo rodinné stíny, nejasnosti, potlačení... Děti neopravuji, nevyšetřuji, ani o nich nepíši zprávy. Směřuji s rodinou ke vzájemné otevřenosti, podpoře a komunikaci, k hledání a realizování vlastního řešení.

Při práci používám nejrůznější techniky, od rozhovoru přes kreslení, rozestavování, dramatizaci, video-reflexi....

Má nabídka může směřovat i do škol jako propojení rodiny a školy.

Skupinová práce

Firmy a instituce

Každý zaměstnavatel má dbát na blaho svých zaměstnanců. Ráda Vás na této cestě provedu a společně budeme hledat způsoby a metody, které budou „ušity na míru“ pro Vaši firmu.

Nabízím práci formou supervizí a video-tréninkových aktivit.

Svou nabídku mohu rozšířit i o práci s rodinami zaměstnanců – VTI, krizová intervence, individuální a rodinné poradenství.

O mně

Jsem žena, která žije obyčejný život jako většina z Vás.

Radomila Lorencová

V dětství jsem prožívala radosti i bolístky. Někdy jsem šťastná a veselá, jindy jsem rozzlobená, smutná... Takový je život a o něm je má práce.


 • Studium psychologie považuji za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí.
 • Psychologickou práci dělám přes 20 let. Nedílnou součástí mé praxe je i osobní život, zejména mateřství a manželství.
 • Mám ráda život, pohyb, ticho, přírodu, samotu, umění.
 • Těší mne být svědkem hlubokých proměn lidí.
 • Má práce mne baví a naplňuje.

Jsem tu pro Vás.  Životopis

Reference

Podívejte se, co o mne napsali lidé, kteří se mnou spolupracují.

Kontakt

Kontaktujte mne, napište nebo zavolejte. Nejlépe formou mailu či sms. Ozvu se Vám.